Mannauðsstefna ELKO

Markmið ELKO er að vera fyrirmyndarvinnustaður þar sem áhersla er lögð á þjálfun, jafnrétti, heilsu og öryggi starfsfólks. 

ELKO leggur áherslu á:

  • að ráða og efla hæft starfsfólk sem hefur metnað til að ná árangri í starfi
  • að laun séu sanngjörn og í samræmi við jafnlaunastaðal ÍST 85, ábyrgð og árangur í starfi
  • að starfsfólk sé vel upplýst um starfsemi fyrirtækisins
  • að jafnræðis sé gætt og tryggt sé að starfsfólki sé ekki mismunað vegna kyns, aldurs, uppruna, trúar eða annarra þátta
  • að starfsfólk sýni frumkvæði og taki virkan þátt í að betrumbæta fyrirtækið
  • að stuðla að góðri heilsu og jafnvægi milli vinnu og einkalífs starfsfólks á opin og heiðarleg samskipti
  • að öryggisstöðlum sé fylgt í hvívetna til að tryggja öryggi starfsfólks

 

Mannauðsstefna ELKO er að vera fyrirmyndarvinnustaður og búa til starfsumhverfi þar sem áherslan er á þjálfun, jafnrétti, heilsu, og öryggi starfsfólks.

Ráðningar

Við leggjum okkur ávallt fram um að ráða til starfa hæft fólk sem hefur metnað til að ná árangri í starfi.

Við stöndum faglega að ráðningum í samræmi við jafnréttisstefnu og hæfnikröfur starfanna.

 

Árangur og umbun

Við greiðum laun og hlunnindi í samræmi við jafnlaunastefnu og virði starfa, ábyrgð og árangur.

Við starfrækjum jafnlaunakerfi út frá jafnlaunastaðli ÍST 85 til að voga störf.

Launagreiningar eru framkvæmdar árlega og frávik metin ásamt því að við setjum okkur markmið um úrbætur.

Starfsþróun

Við leggjum mikla áherslu á að allt starfsfólk hafi jafna möguleika á starfsþróun.

Við þjálfum starfsfólk í samræmi við fræðsluáætlun sem er byggð á þörfum starfsfólks og reksturs út frá starfsmannasamtölum og vinnustaðagreiningum.

 

Menning

Við erum samábyrg fyrir því að framþróun sé hluti af menningu fyrirtækisins og að við aukum þekkingu okkar stöðugt.

Við veitum árlega viðurkenningu starfsfólki okkar með langan starfsaldur.

Við fylgjumst náið með starfsánægju starfsfólks með reglulegum vinnustaðakönnunum, mælingum á álagi í starfi, starfsmannaveltu og veikindum.

Í starfsmannasamtölum ræða starfsfólk og stjórnendur starfið, vinnuumhverfið og tækifæri til að gera betur í öllum þáttum sem snúa að mannauði.

Starfsumhverfi

Við sköpum starfsfólki starfsumhverfi í samræmi við jafnréttisstefnu þar sem öllum getur liðið vel við dagleg störf og einelti og kynferðisleg áreitni er ekki liðin.

hluti af því að líða vel í starfsumhverfinu er að þar sé hugað að öryggi og endurskoðum við því reglulega áhættumat hverrar deildar og bregðumst við því sem má betur fara.

Við semjum um vinnutíma með því markmiði að starfsfólk geti samræmt vinnu og einkalíf.

 

Heilsa starfsfólk er mikilvæg og stuðlum við að góðri heilsu með því að bjóða upp á hollan mat, heilsueflingu og styrki til líkamsræktar.

Við hvetjum starfsmannafélag og skemmtinefndir á hverri starfsstöð til að efla liðsheildina og minnum hvort annað á að við erum samábyrg fyrir því að starfsandi sé góður og samskipti séu opin og heiðarleg.

Jafnrétti

Jafnrétti er mikilvægt að hafa í forgrunni í öllum ákvörðunum sem snúa að mannauði og störfum við í samræmi við jafnréttisstefnu. 

 

Upplýsingagjöf

Við stefnum að sameiginlegum markmiðum og leggjum áherslu á að allar deildir vinni saman sem ein heild.

Við kynnum starfsfólki verkefnin sem framundan eru og eflum liðsheildina.

Við leggjum mikla áherslu á að allt starfsfólk miðli upplýsingum sín á milli og notum Workplace by facebook, upplýsingatöflur og reglulega starfsmannafundi til að miðla upplýsingum.

Við birtum fréttir og fróðleik á sameiginlegum miðlum til að gera ferlana okkar aðgengilega fyrir starfsfólk.

Sækja sem PDF

Sjá einnig: 

Jafnlaunastefna

Jafnréttisstefna

Persónuverndarstefna umsækjenda